Workout Videos

"เทรนกล้ามเนื้อสำหรับวิ่ง " strength training WITH BOY KK

strength training WITH BOY KK ฝึกความแข็งแรง สำหรับนักวิ่ง ท่าทางการฝึกที่เลียนแบบท่าวิ่ง เพื่อใช้จริงในสนาม ตอนนี้สาระเน้นๆ เชื่อว่าใครลองไปทำตาม จะเห็นผลใน 3 วัน 7…